Ga direct naar


Antwoorden

Op deze bladzijde vindt je de oplossingen van de puzzels. 

Wegsstreeppuzzels


Puzzel introductiemagazine:

Israël is Gods volk

Namenpuzzel:

- Jozef            - Maria
- Simon          - Elia
- Sara             - Paulus
- Hanna         - Levi
- Naomi         - David

Rebussen


Rebus 1:

Wat zegt Gods woord over Israël?

Rebus 2:

Israël is Gods oogappel!

Kraak de code


Puzzel 1:

- De Heere God gaf Zijn Woord aan Israel
- Joodse mensen schreven de Bijbel
- De eerste mensen die over de Heere Jezus vertelden waren ook Joods
Snelkoppelingen naar websites